Cestar

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za poslove cestara

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  1.200,00 kn (159,27 €) po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

19. rujna 2022.


Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se provodi na temelju Pravilnika o ophodnji javnih cesta (N.N., br. 75/14.) i Zakona o obrazovanju odraslih (N.N., br. 17/07., 107/ 07. i 24/10.).
Sustav osposobljavanja za poslove ophodara namijenjen je osposobljavanju zaposlenih osoba koje rade ili će raditi na poslovima cestara ili cestara-ophodara.
Sudionici osposobljavanja moraju imati završenu najmanje osnovnu školu i navršenih 18 godina. 

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.
OPIS PROGRAMA
Oblik osposobljavanja je seminarski, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 nastavnih sati, od kojih 120 sati polaznik pohađa na praktičnom radu. Teoretski dio nastave u trajanju od 40 sati izvodi se u obliku teoretskih predavanja i konzultativno-instruktivne nastave.
Osobe koje uspješno završe provjeru stručne osposobljenosti i time dokažu da imaju odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova cestara ili cestara ophodara dobivaju odgovarajuće uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.