Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu (Ex-ZAŠTITA)

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu (Ex-ZAŠTITA)

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  400,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Uvjet za obavljanje poslova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom je osposobljenost za pružanje prve pomoći.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.

Važna napomena: Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.N., br. 39/06. i 106/07.), članak 7., obvezuje poslodavca da odgovorne osobe koje rade u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom mora dodatno osposobiti (i) za pružanje prve pomoći na radu u skladu s Pravilnikom o pružanju prve pomoći radnicima na radu o čemu možete naći više informacija na našoj stranici Obrazovanje odraslih/seminari/Seminar za osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoći.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točka 10. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.N., br. 39/06. i 106/07.), te prema programu s kojim se usuglasila Ex-agencija u skladu s vrijedećom tehničkom regulativom za osobe s prethodno završenom srednjom stručnom spremom elektro, strojarskog, kemijskog ili srodnog smjera. 

Osposobljavanje je namijenjeno radnicima koji rade na poslovima montaže, izvedbe, održavanja, pregleda, popravaka i ispitivanja instalacija, uređaja i postrojenja u S – izvedbi, odnosno koji rade na poslovima proizvodnje i ispitivanja S – uređaja (kontrolorima, poslovođama i neposrednim rukovoditeljima).

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište  Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave te 90 sati praktičnog rada u tvrtki.

Završni ispit je u obliku testa, kojem prethodi praktična vježba i njezino prihvaćanje. Polaznici koji polože ispit dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.