Rukovatelj strojevima za obradu drva

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za osnovne poslove na strojevima za obradu drva (kružna pila-cirkular, povlačna-klatna pila, automatska kružna pila, tračna pila, stolna glodalica, lančana glodalica, ravnalica, debljača, tračna brusilica, bušilica)


OBRAZOVNI SEKTOR: Šumarstvo, prerada i obrada drva


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2


TRAJANJE PROGRAMA:  160 – 225 sati


CIJENA USAVRŠAVANJA:  150,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji
služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

22. siječnja 2024.
4. ožujka 2024.
15. travnja 2024.
20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje rukuju ili će rukovati pojedinim od navedenih strojeva s povećanim opasnostima (članak 3., točka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada; N.N., br. 5/84.) i obvezna su za svakog rukovatelja kružnom i drugim mehaniziranim pilama, svim radnicima u pilanama, stolarskim radionicama i za druga radna mjesta na kojima se obavlja strojna obrada drva.
Polaznici moraju imati najmanje završenu osnovnu školu i 18 godina života.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160/225 sati, od čega je 75 sati teoretske nastave, a praktični dio (120/150 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu.

Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.