Kemikalije i kemijski proizvodi

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Seminar kemikalije i kemijski proizvodi

OBRAZOVNI SEKTOR: Kemikalije

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  5,5 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  890,00 kn + PDV po polazniku. U cijenu su uključeni radni
materijali te kava i sokovi. Polaznici dobivaju potvrdu o pohađ anju seminara.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA


Seminar je namijenjen pravnim i fizičkim osobama koje su u kontaktu s opasnim kemikalijama te svima koji žele saznati ili obnoviti svoje znanje iz područja kemikalija (opasnih).
Na seminaru ćete se upoznati s aktivnostima koje je potrebno poduzeti da biste radili u skladu s propisima. Cilj seminara je osim stjecanja i/ili proširivanja znanja o navedenim temama da sudionici donesu provedbene odluke.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.


OPIS PROGRAMA

Teme: Podnošenje zahtjeva za obavljanje djelatnosti; Odgovornost odgovorne osobe, provedba u praksi; Očevidnici, vođenje evidencije; Tumačenje obveza iz REACH-a i CLPa; Biocidi, novosti i obveze; Rokovi za uklanjanje nepravilnosti, zabrane i kaznene odredbe; Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping.

Tumačenje obveza prema Zakonu o kemikalijama i pripadajućim pravilnicima te provedba u praksi; Kako ishoditi (obnoviti) rješenje (dozvolu) za obavljanje djelatnosti; Obveze za sve osobe koje rukuju opasnim kemikalijama; Ispunjavanje uvjeta u pogledu prostora, opreme, djelatnika koje pravna/fizička osoba koja obavlja djelatnost s opasnim kemikalijama treba ispuniti; Opremanje skladišta i prodajnog prostora; Dokumentacija koja je nužna ako se obavlja djelatnost (proizvodnje, stavljanja na tržište-maloprodaja i veleprodaja, korištenja opasnih kemikalija); Dokumentacija za kemikalije (kemijske proizvode); Sigurnosno-tehnički list, naljepnica (deklaracija), uputa za rad; Što je potrebno posjedovati i ustupiti tijekom nadzora sanitarne inspekcije.

Regulativa: Zakon o kemikalijama, Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina, uredbe CLP i REACH.
Polaznici dobivaju potvrdu o pohađanju seminara.
Mjesto održavanja je u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb s početkom u 9 sati. Kraj seminara oko 14,30 sati.