Kontakt GDPR

Kontakt GDPR


ZIRS učilište - ustanova za obrazovanje odraslih


Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912

10001 Zagreb
Hrvatska


Tel: 01/6472-090


E-mail: marina.mekovec@zirs.hr