OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Pripremni tečajevi za polaganje stručnih ispita namijenjeni radnicima koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  ovisi o planu i programu predavanja

CIJENA USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

POČETAK USAVRŠAVANJA:

17. rujna 2021.
26. studenog 2021.

 

UVJETI UPISA

Troškovi osposobljavanja za svaki tečaj određuju se prema dogovoru.
Rukovanje energetskim postrojenjem dopušteno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za to postrojenje!
Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima (N.N., br. 88/14. i 20/15.), a primjenjuju se u skladu sa člankom 20. Zakona o energiji (N.N., br. 120/12. i 14/14.).

OPIS PROGRAMA

Na temelju Zakona o energiji (N.N., br. 120/12. i 14/14.) i Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima (N.N., br. 88/14. i 20/15.)

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja:

 • ložač centralnog grijanja,
 • rukovatelj centralnog grijanja,
 • rukovatelj klimatizacije,
 • strojar crpne stanice,
 • rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,
 • strojar kompresorske stanice,
 • rukovatelj posudama stlačenih plinova, strojar kotla,
 • ložač – rukovatelj kotlom,
 • strojar kotlovskog postrojenja,
 • rukovatelj pripreme vode,
 • rukovatelj industrijske peći,
 • uklopničar u elektroenergetskom sustavu,
 • uklopničar
 • elektroenergetskih postrojenja u industriji,
 • punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima.

Pripremni tečajevi održavaju se u prostorijama ZIRS-a u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68. Trajanje ovisi o planu i programu predavanja, kao i o praktičnoj osposobljenosti za pojedina energetska zvanja.

Prevedi »