Specijalist/ica zaštite na radu

16. listopada 2020.

VIŠE

Specijalist zaštite okoliša

13. studenog 2020.

VIŠE

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

13. studenog 2020.

VIŠE

Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu

28. rujna 2020.,
23. studenog 2020.

VIŠE

Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama

28. rujna 2020.,
23. studenog 2020.

VIŠE

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

5. listopada 2020.,
30. studenog 2020.

VIŠE

Osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

16. rujna 2020.,
4. listopada 2020.

VIŠE

KOD 95

7. rujna 2020.,
26. listopada 2020.

 

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja

po dogovoru

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

28. rujna 2020.,
23. studenog 2020.

VIŠE

Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSHA standardu

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSSA standardu

po dogovoru

VIŠE

Prevedi »