Istaknuto

Voditelj EU projekata

po dogovoru

VIŠE

Specijalist/ica zaštite na radu

20. listopada 2023.

 

VIŠE

Specijalist zaštite okoliša

20. listopada 2023.

VIŠE

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

22. rujna 2023.

24. studenog 2023.

VIŠE

Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu

po dogovoru

VIŠE

Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama

4. rujna 2023.

6. studenog 2023.

 

VIŠE

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

11. rujna 2023. (Zagreb)

9. listopada 2023. (Zagreb)

13. studenog 2023. (Zagreb)

4. prosinca 2023. (Zagreb)

 

 

 

 

VIŠE

Osposobljavanje rukovatelja i vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – Zagreb, Rijeka, Buzet

5. rujna 2023. (Zagreb)
23. rujna 2023. (Buzet)
2. listopada 2023. (Zagreb)
21. listopada 2023. (Buzet)
6. studenog 2023. (Zagreb)
25. studenog 2023. (Buzet)
11. prosinca 2023. (Zagreb)
16. prosinca 2023. (Buzet)
– Za termine u Rijeci kontaktirati ustanovu EDUKA

VIŠE

KOD 95

28. kolovoza 2023. (Zagreb)
4. rujna 2023. (Zagreb)
11. rujna 2023. (Zagreb)
25. rujna 2023. (Zagreb)
2. listopada 2023. (Zagreb)
16. listopada 2023. (Zagreb)
2. studenog 2023. (Zagreb)
20. studenog 2023. (Zagreb)
4. prosinca 2023. (Zagreb)
– Za termine u Buzetu kontaktirati POU Itineris

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja

po dogovoru

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

4. rujna 2023.

6. studenog 2023.

VIŠE

Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSHA standardu

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSSA standardu

po dogovoru

VIŠE