Besplatno osposobljavanje u građevinarstvu

na upit

VIŠE

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

30. rujna 2019.,
2. prosinca 2019.

VIŠE

Osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

18. rujna 2019.,
6. studenog 2019.

VIŠE

KOD 95

9. rujna 2019.,
28. listopada 2019.

 

VIŠE

Specijalist/ica zaštite na radu

18. listopada 2019.

VIŠE

Specijalist zaštite okoliša

8. studenog 2019.

VIŠE

Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu

30. rujna 2019.,
25. studenog 2019.

VIŠE

Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama

23. rujna 2019.,
18. studenog 2019.

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja

po dogovoru

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

23. rujna 2019.,
18. studenog 2019.

VIŠE

Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSHA standardu

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSSA standardu

po dogovoru

VIŠE

Prevedi »