Istaknuto

Voditelj EU projekata

po dogovoru

VIŠE

Specijalist/ica zaštite na radu

7. listopada 2022.

VIŠE

Specijalist zaštite okoliša

4. studenog 2022.

VIŠE

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

23. rujna 2022.
11. studenog 2022.

16. prosinca 2022.

VIŠE

Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu

26. rujna 2022.

VIŠE

Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama

5. rujna 2022.

7. studenog 2022.

 

VIŠE

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

28. studenog 2022. (Zagreb)

30. siječnja 2023. (Zagreb)

6. ožujka 2023. (Zagreb)

17. travnja 2023. (Zagreb)

22. svibnja 2023. (Zagreb)

26. lipnja 2023. (Zagreb)

11. rujna 2023. (Zagreb)

13. studenog 2023. (Zagreb)

VIŠE

Osposobljavanje rukovatelja i vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – Zagreb, Rijeka, Buzet

6. prosinca 2022. (Zagreb) 

10. prosinca 2022. (Buzet)

14. siječnja 2023. (Buzet)  

17. siječnja 2023. (Zagreb) 

7. veljače 2023. (Zagreb) 

18. veljače 2023. (Buzet) 

23. veljače 2023. (Rijeka) 

14. ožujka 2023. (Zagreb) 

18. ožujka 2023. (Buzet) 

4. travnja 2023. (Zagreb)

15. travnja 2023. (Buzet)  

13. svibnja 2023. (Buzet) 

16. svibnja 2023. (Zagreb) 

13. lipnja 2023. (Zagreb) 

17. lipnja 2023. (Buzet)

VIŠE

KOD 95

10. prosinca 2022. (Buzet)

14. siječnja 2023. (Buzet) 

20. siječnja 2023. (Zagreb) 

18. veljače 2023. (Buzet)

27. veljače 2023. (Zagreb) 

18. ožujka 2023. (Buzet) 

20. ožujka 2023. (Zagreb) 

15. travnja 2023. (Buzet)

26. travnja 2023. (Zagreb) 

13. svibnja 2023. (Buzet) 

29. svibnja 2023. (Zagreb) 

21. lipnja 2023. (Zagreb) 

17. lipnja 2023. (Buzet) 

21. srpnja 2023. (Zagreb) 

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja

po dogovoru

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

5. rujna 2022.

7. studenog 2022.

VIŠE

Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSHA standardu

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSSA standardu

po dogovoru

VIŠE