Voditelj EU projekata

8. studenog 2021.

VIŠE

Specijalist/ica zaštite na radu

5. listopada 2021.

VIŠE

Specijalist zaštite okoliša

22. listopada 2021.

VIŠE

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

17. rujna 2021.
12. studenog 2021.
17. prosinca 2021.

VIŠE

Stručni djelatnik za protueksplozivnu zaštitu

27. rujna 2021.
20. prosinca 2021.

VIŠE

Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama

27. rujna 2021.
29. studenog 2021.

VIŠE

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

13. rujna 2021.
11. listopada 2021.
29. studenog 2021.

VIŠE

Osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

8. rujna 2021.
3. studenog 2021.
21. prosinca 2021.

VIŠE

KOD 95

1. rujna 2021.
25. listopada 2021.
6. prosinca 2021.

 

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja

po dogovoru

VIŠE

Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

27. rujna 2021.
29. listopada 2021.

VIŠE

Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSHA standardu

po dogovoru

VIŠE

Rad na visini prema OSSA standardu

po dogovoru

VIŠE

Prevedi »