Radionica “Prevencija stresa na radu – provedba”

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Radionica – “Prevencija stresa na radu – provedba”
OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /
TRAJANJE PROGRAMA:  jedan dan
CIJENA USAVRŠAVANJA:  159,27 € + PDV po polazniku. U cijenu su uključeni radni materijali te kava, sokovi i ručak.
POČETAK USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

UVJETI UPISA

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti radionicu treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka radionice.

Previđeni broj sudionika radionice je do 10 polaznika.

OPIS PROGRAMA

Želite li saznati kako ćete pokrenuti rad na prevenciji stresa na radu i koje ćete aktivnosti poduzeti u svojoj tvrtki ili instituciji, priključite se radionici Prevencija stresa na radu – provedba.

Radionica je namijenjena prvenstveno stručnjacima zaštite na radu i/ili poslodavcima koji imaju obvezu pokrenuti provedbu prevencije stresa na radu u svojim tvrtkama ili institucijama. Uvjet za prijavu je posjedovanje znanja o stresu na radu iz priručnika “STRES NA RADU”.

Radionica se sastoji od konkretnih zadataka vezanih uz prevenciju stresa na radu koje sudionici rješavaju u malim grupama. Svaki zadatak predstavlja jedan korak u radu na prevenciji stresa u tvrtki ili instituciji. U sklopu svakog zadatka sudionici donose odluke i pripremaju materijale za rad na prevenciji stresa na radu. Kako pokrenuti rad na prevenciji stresa na radu, planiranje aktivnosti rada na prevenciji stresa na radu, provođenje edukacije o stresu, utvrđivanje stresora u tvrtki, kreiranje lista stresora u tvrtkama ili institucijama sudionika, priprema upitnika i/ili kontrolnih lista za opažanje, mogućnosti djelovanja te osvještavanje problema koji se mogu javiti u svakom pojedinom koraku teme su radionice.

 

Cilj radionice je, osim stjecanja i/ili proširivanja znanja o navedenim temama, da sudionici donesu provedbene odluke, pripreme materijale nužne za rad na prevenciji stresa na radu i osmisle konkretnu provedbu.

Radionica se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Trajanje radionice je jedan dan, od 8,30 do 15,30 sati.