Rukovatelj/ica betonarom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za osnovne poslove rukovatelja/ice betonarom

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  120,00 € (904,14 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

23. siječnja 2023.
6. ožujka 2023.
24. travnja 2023.
22. svibnja 2023.
10. srpnja 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih građevinskih strojeva, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke pre ma posebnom rasporedu. Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.