Rukovanje dozerom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje dozerom

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo, geodezija i arhitektura

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  250 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  200,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji
služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.
9. rujna 2024.
14. listopada 2024.
11. studenog 2024.
9. prosinca 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje dozerom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 80 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.