Rukovanje finišerom

OPĆI PODACI O PROGRAMUNAZIV PROGRAMA: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje finišeromOBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo, geodezija i arhitekturaRAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /TRAJANJE PROGRAMA:  250 satiCIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  200,00 € po polazniku u što je uključena i obrazovna dokumentacija.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.
9. rujna 2024.
14. listopada 2024.
11. studenog 2024.
9. prosinca 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA


Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima
s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih građevinskih strojeva, koje su starije od 18 godina, imaju završenu osnovnu školu i zdravstveno su sposobne za obavljanje poslova. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.


OPIS PROGRAMA


Osposobljavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 250 sati, od čega je 80 sati teoretske nastave, samostalnih aktivnosti polaznika u trajanju od 50 sati.
Praktični dio (120 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.