Bušač pri geomehaničkim istraživanjima

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za osnovne poslove bušača pri geomehaničkim istraživanjima


OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /


TRAJANJE PROGRAMA:  200 sati


CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  300,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija


POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.
9. rujna 2024.
14. listopada 2024.
11. studenog 2024.
9. prosinca 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će raditi ili već rade navedene poslove, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.
OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 200 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (160 sati) provodi se na radilištu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju odgovarajući certifikat.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava na poligonu tvrtke.