Poslovi montera/ke građevinskih skela


OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za montera/ku građevinskih skelaOBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA: 130,00 € (979,49 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

10. srpnja 2023.
11. rujna 2023.
16. listopada 2023.
20. studenog 2023.
11. prosinca 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 11. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će montirati građevinske skele, kao i osobama koje će na tim skelama raditi, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu.
Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.

 

Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava na poligonu tvrtke.