OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za osnovne poslove bušača hidrogeoloških bušotina

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  200 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  1.000,00 kn po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

14. prosinca 2020.
25. siječnja 2021.
1. ožujka 2021.
19. travnja 2021.
24. svibnja 2021.
12. srpnja 2021.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA


Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će raditi ili već rade navedene poslove, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.


OPIS PROGRAMA


Osposobljavanje se organizira u trajanju od 200 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (160 sati) provodi se na radilištu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.


Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava na poligonu tvrtke.

Prevedi »