Poslovi izolatera/ke

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za poslove izolatera / ke


OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2


TRAJANJE PROGRAMA:  150 sati


CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  300,00 € po polazniku u što je uključena i obrazovna
dokumentacija.


POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:


po dogovoru


Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka programa. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedene programe od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 150 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave.
Praktični dio (110 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu.