Rukovatelj strojevima za drobljenje i preradu kamena

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za osnovne poslove rukovatelja strojevima za drobljenje i preradu kamena


OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /


TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati


CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  200,00 € po polazniku u što je uključena i obrazovn dokumentacija.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.
9. rujna 2024.
14. listopada 2024.
11. studenog 2024.
9. prosinca 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave.
Praktični dio (120 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju odgovarajući certifikat. Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.