Rukovatelj kompresorom

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja kompresorom


OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2


TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati


CIJENA USAVRŠAVANJA:  120,00 € (904,14 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija


POČETAK USAVRŠAVANJA:

23. siječnja 2023.
6. ožujka 2023.
24. travnja 2023.
22. svibnja 2023.
10. srpnja 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA


Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih građevinskih strojeva, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.


OPIS PROGRAMA


Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave, a praktični dio (120 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.