Rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamena


OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za osnovne poslove rukovatelja strojevima za otkop i preradu kamena
OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /
TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati
CIJENA USAVRŠAVANJA: 120,00 € (904,14 kn) po polazniku u što je uključena i obrazovn dokumentacija.


POČETAK USAVRŠAVANJA:


10. srpnja 2023.
11. rujna 2023.
16. listopada 2023.
20. studenog 2023.
11. prosinca 2023.


Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.
UVJETI UPISA


Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih građevinskih strojeva, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.


OPIS PROGRAMA


Osposobljavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave.
Praktični dio (120 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu. Teoretski dio nastave održava se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.