Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar/ica-ličilac/iteljica

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar/ica – ličilac/teljica

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  150 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: 300,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka programa.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedene programe od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 150 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave.
Praktični dio (110 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu.