Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za rukovatelja/icu toranjskom dizalicoma

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  150,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji
služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

22. siječnja 2024.
4. ožujka 2024.
15. travnja 2024.
20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) te članka 3., točke 5. (upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon) te točke 6. (za signaliste i vezače tereta na dizalicama), a namijenjena su osobama koje će rukovati transportnim sredstvom, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave, a praktični dio (90 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Troškovi osposobljavanja iznose 800,00 kn po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.