Stjecanje osnovnih andragoških znanja

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje stručnjaka zaštite na radu za stjecanje osnovnih andragoških znanja

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  15 dana

CIJENA USAVRŠAVANJA:  200,00 € u što je uključena i obrazovna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

12. veljače 2024.
25. ožujka 2024.
27. svibnja 2024.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14.). Svaki stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke, ako obavlja osposobljavanja radnika za rad na siguran način, mora imati osnovna andragoška znanja.

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se održava na temelju ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 24 sata, od čega je 16 sati predavanja (s radionicom) i 8 sati praktičnog rada.
Nakon odslušanog osposobljavanja u roku od 7 dana predaje se praktičan rad, a nakon 15 dana održava se provjera znanja.
Polaznici koji zadovolje na provjeri dobivaju uvjerenje o stečenim andragoškim znanjima.
U troškove osposobljavanja uključena je i nastavna dokumentacija.
Predavanja se održavaju u prostorijama ZIRS učilišta i traju prvi dan od 9 do 13 sati a drugi dan od 9 do 17 sati.