Prodavač naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za poslove prodavača naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  228 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  1.500,00 kn (199,08 €) po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

19. rujna 2022.
24. listopada 2022.
5. prosinca 2022.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 7. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N., br. 93/98., 116/07. i 141/08.), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) i Zakona o trgovini (N.N., br. 87/08., 96/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.).
Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom, koje rade ili će raditi na poslovima prodaje naftnih derivata i/ili ukapljenog naftnog plina.


Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.
OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 228 sati, od čega je 48 sati teoretske nastave i 180 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe. Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na provjeri dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.


Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.