Stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program stručnog osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarimaOBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  ovisno s obzirom na odabrani način

CIJENA USAVRŠAVANJA: 

140,00 € – obvezni osnovni program

70,00 € – svaki specijalistički program

POČETAK USAVRŠAVANJA:

po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Svi obveznici navedenog osposobljavanja moraju uspješno svladati osnovni tečaj (ad. 1) a poneki, prema vrsti posla, i koji od dodatnih programa (ad. 2 do 7).
Uvjeti za uključivanje polaznika u stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima su:
– navršenih 18 godina
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti od medicine rada
– dokaz o završenoj stručnoj spremi (minimalno osnovna škola).

OPIS PROGRAMA

Prema Zakonu o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja (N.N., br. 70/17.), rukovati eksplozivnim tvarima može osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.
Eksplozivima se smatraju gospodarski eksplozivi, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, pirotehnička sredstva, streljivo, baruti, proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima i sirovine eksplozivnih svojstava koje služe za proizvodnju eksplozivnih tvari.
Posebno ističemo da se ova obveza odnosi naročito na rukovanje eksplozivima (priprema) pri miniranju, prodaji i skladištenju, transportu, proizvodnji i primjeni pirotehničkih sredstava, izvođenju glasnog pucnja i sl.
Zakonodavac je predvidio značajne kazne (40.000,00 do 100.000,00 kn) za neispunjenje ove obveze, a nadzor obavlja MUP RH.
ZIRS učilište ovlašteno je za stručno osposobljavanje osoba koje rukuju eksplozivnim tvarima od Ministarstva unutarnjih poslova (rješenje od 29.7.2009., broj: 511-01-209 UP/I-3401/7- 09-2/5) te izvodi ove programe:
1) osnovni tečaj, rukovanje eksplozivnim tvarima u maloprodaji u prodavaonicama oružja i streljiva i/ili osposobljavanje odgovorne osobe u pravnoj osobi ili obrtnika za izvođenje glasnog pucnja
2) rukovanje pirotehničkim sredstvima za izvođače vatrometa i specijalnih pirotehničkih efekata
3) rukovanje pirotehničkim sredstvima za tehničku namjenu – rakete za obranu od tuče
4) rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri uništavanju istih
5) rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri održavanju, transportu i skladištenju istih
6) rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri proizvodnji eksplozivnih tvari i zbrinjavanju eksplozivnog otpada
7) rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu.

Nakon teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidati pristupaju pismenoj i usmenoj provjeri znanja, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju uvjerenje o položenom ispitu za odgovarajuće programe.

Osposobljavanje se održava u prostoru ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.