Modul 0 – Osnovni program osposobljavanja za osobe koje povremeno ulaze u prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osnovni program osposobljavanja za osobe koje privremeno ulaze u prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom (poslovi čišćenja, transporta ili slični poslovi)

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  3 školska sata

CIJENA USAVRŠAVANJA:  100,00 € + PDV po polazniku

POČETAK USAVRŠAVANJA:
po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


OPIS PROGRAMA

U skladu s Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, (N.N. br. 39/06.) poslodavac mora sve radnike koji ulaze u prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom osposobiti prema odredbama navedenog Pravilnika.

Program obuhvaća osnovna znanja za siguran boravak u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, osnove protueksplozijske zaštite, osnove klasifikacije prostora i mogućnost nastanka eksplozivne atmosfere i razumijevanje važnosti postupaka za donošenje dozvole za rad.

Nakon završenog osposobljavanja polaznici dobivaju potvrdu kao dokaz o osposobljenosti.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS-a ili u prostorijama naručitelja u terminima prema dogovoru. 

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana od početka osposobljavanja.

Program organizira ZIRS d.o.o.