Prodavač naftnih derivata

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za poslove prodavača naftnih derivata

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati


CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  200,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

30. rujna 2024.
4. studenog 2024.

 

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 7. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N., br. 93/98., 116/07. i 141/08.), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10, 114/22.) i Zakona o trgovini (N.N., br. 87/08., 96/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14. i 32/19.).
Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom, koje rade ili će raditi na poslovima prodaje naftnih derivata i/ili ukapljenog naftnog plina.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.
OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe. Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na provjeri dobivaju odgovarajući certifikat.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.