Rukovatelj/ica motornim škarama

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornim škarama

OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  60 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  150,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji
služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

22. siječnja 2024.
4. ožujka 2024.
15. travnja 2024.
20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjeno je osobama koje će rukovati pojedinim strojevima komunalne mehanizacije, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 60 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave, a praktični dio (40 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Troškovi osposobljavanja iznose 800,00 kn po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao obrazovna dokumentacija.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava na terenu.