Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike, distributore i savjetnike

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike

OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  15 školskih sati

CIJENA USAVRŠAVANJA: 

Modul za profesionalne korisnike –  39,82 €
Modul za distributere –  53, 09 €
Modul za savjetnike –  53,09 €

U cijenu je uključen Priručnik, trošak polaganja ispita i nakna da za izradu iskaznice.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

po formiranju grupe

 

Ove programe osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

Prijavnicu koju je također potrebno ispuniti možete naći OVDJE a uputu OVDJE.

UVJETI UPISA

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 46/22.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

Uvjeti za upis:

  • za profesionalne korisnike: navršenih 18 godina života i završeno minimalno
    osnovno obrazovanje,
  • za distributere i odgovorne osobe u tvrtki: navršenih 18 godina života i završeno
    minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko o brazovanje.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS Učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja

OPIS PROGRAMA


ZIRS učilište provodi osposobljavanja na osnovi rješenja Ministarstva poljoprivrede i
propisanog programa za sljedeće module:

  • Modul za profesionalne korisnike (OPG, poljoprivrednici, tvrtke koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao što je ratarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i masline, tvrtke koje održavaju javne površine, komunalne tvrtke, DDD mjere, tretiranje sjemena)
  • Modul za distributere (uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi) 
  • Modul za savjetnike (savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji, tehnolozi u proizvodnji)

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 15 školskih sati. Nakon osposobljavanja provodi se pismena provjera znanja.
Mjesto održavanja je u prostorijama ZIRS učilišta , Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.