Rukovatelj/ica traktorom sa priključnim oruđima za rad

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorom s priključnim oruđima za rad

OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  150 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  120,00 € (904,14 kn) po polazniku u što je uključena i obrazovna
dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

23. siječnja 2023.
6. ožujka 2023.
24. travnja 2023.
22. svibnja 2023.
10. srpnja 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja se provode na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) te članka 3., točke 5. (upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon) te točke 6. (za signaliste i vezače tereta na dizalicama), a namijenjena su osobama koje će rukovati pojedinim od navedenih transportnih sredstava, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 150 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave.
Praktični dio (110 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava u tvrtkama.