Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV OSPOSOBLJAVANJA: Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika / savjetnice za ADR i RID

OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA: 4 dana ako je odabrano osposobljavanje samo za ADR, a 5 dana ako se polaznik odluči za osposobljavanje za ADR i RID. Dodatno vrijeme je jedno poslijepodne koje uključuje pripremu za ispit s predavačem, a nakon toga je i samo polaganje pismenog ispita pred ispitnom komisijom MMPI.

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  određena je odlukom nadležnog ministarstva (N.N., br. 97/09.) te iznosi 929,06 €. Moguće plaćanje u 2 rate. U cijenu su uključeni radni materijali: U cijenu su uključeni radni materijali: Zakon o prijevozu opasnih tvari, Sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR), Pravilnik o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID) te Priručnik i vježbenicu s predavanjima i katalogom pitanja za provjeru znanja. Osim toga, polaznici će dobiti kavu i sokove u pauzi te ručak u dane cjelodnevne nastave.

TERMINI SLJEDEĆIH OSPOSOBLJAVANJA SU:

Osposobljavanja počinju u sljedećim terminima:

  • dana 17. lipnja 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 15. srpnja 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 16. rujna 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 21. listopada 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 23. studeni 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 09. prosinca 2024. u 09,00 sati u Zagrebu

NAPOMENE: 

* Prijavu polaznika potrebno je napraviti ŠTO RANIJE, a najkasnije 3 radna dana prije početka tečaja jer je broj polaznika limitiran – molimo pošaljite nam popunjenu PRIJAVNICU. Tiskanice prijavnica dostupne na linku ispod!

** tečajeve je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika – molimo pošaljete upit na link ispod.

*** Pismeni ispit provodi se pred ispitnom komisijom MMPI, načelno četvrtkom od 16,30 sati u trećem tjednu nakon početka predavanja. Na dan ispita organizirana je dodatna dvosatna priprema “zagrijavanje” za ispit, koja prethodi ispitu.

Napomena: prijavnicu možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta

UVJETI UPISA
Uvjet za uključivanje u program osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika je 21 godina starosti polaznika. Preporučamo da zbog opsežnosti i zahtjeva programa polaznik ima minimalno srednju školsku izobrazbu.OPIS PROGRAMA
Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom (odnosno s tim prijevozom povezano postupanje s opasnim tvarima – pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje), dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.
Ova obveza definirana je i Sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) te Pravilnikom o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID).
Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće uvjerenje o stručnoj osposobljenosti. ZIRS Učilište ovlašteno je za stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika od nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (rješenje od 31.7.2009., klasa: UP/I-340-01/09-08/4, ur. broj: 530-07-09-01).
Poslovi sigurnosnog savjetnika su prvenstveno praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari, nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u tvrtki prijevoznika, savjetovanje uprave i zaposlenika, nadgledanje, praćenje i evidentiranje stručne izobrazbe zaposlenih, provođenje odgovarajućih mjera zbog sprečavanja težih kršenja propisa i nesreća, donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće, sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova i dr.
Za neprovođenje odredbi Zakona o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) koje se odnose na sigurnosnog savjetnika propisane su kazne od 663,61 do 66.361,40 € (5.000,00 do 500.000,00 kn).
Nakon završenog osposobljavanja kandidati pristupaju obveznom testiranju, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju kvalifikaciju SIGURNOSNI SAVJETNIK/SAVJETNICA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti važeće je 5 godina kada se mora obnoviti.

MJESTO ODRŽAVANJA: ZIRS Učilište, Ulica grada Vukovara 68. 10001 ZAGREB.