Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika / savjetnice za ADR i RID

OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  ovisno s obzirom na odabrani način

CIJENA USAVRŠAVANJA:  određena je odlukom nadležnog ministarstva (N.N., br. 97/09.) te iznosi 7.000,00 kn. Moguće plaćanje u 2 rate. U cijenu su uključeni radni materijali: Zakon o prijevozu opasnih tvari, Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu, Priručnik za vozače koji prevoze opasne tvari. Osim toga, polaznici će dobiti kavu i sokove u pauzi te ručak u dane cjelodnevne nastave.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

11. travnja 2022.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Uvjet za uključivanje u program osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika je 21 godina starosti polaznika. Preporučamo da zbog opsežnosti i zahtjeva programa polaznik ima minimalno srednju školsku izobrazbu.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja

OPIS PROGRAMA

Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom (odnosno s tim prijevozom povezano postupanje s opasnim tvarima – pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje), dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.
Ova obveza definirana je i Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) te Pravilnikom o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID).
Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće uvjerenje o stručnoj osposobljenosti. ZIRS Učilište ovlašteno je za stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika od nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (rješenje od 31.7.2009., klasa: UP/I-340-01/09-08/4, ur. broj: 530-07-09-01).
Poslovi sigurnosnog savjetnika su prvenstveno praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari, nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u tvrtki prijevoznika, savjetovanje uprave i zaposlenika, nadgledanje, praćenje i evidentiranje stručne izobrazbe zaposlenih, provođenje odgovarajućih mjera zbog sprečavanja težih kršenja propisa i nesreća, donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće, sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova i dr.
Za neprovođenje odredbi Zakona o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) koje se odnose na sigurnosnog savjetnika propisane su kazne od 5.000,00 do 500.000,00 kn.

Nakon završenog osposobljavanja kandidati pristupaju obveznom testiranju, te po uspješnom polaganju ispita dobivaju kvalifikaciju SIGURNOSNI SAVJETNIK/SAVJETNICA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti važeće je 5 godina kada se mora obnoviti.
Osposobljavanje se održava u prostoru ZIRS učilišta u Ulici grada Vukovara 68.
Početak osposobljavanja je prvog dana u 9 sati.