Rukovatelj/ica samohodnim odbacivačem snijega

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za rukovatelja/icu samohodnim odbacivačem snijega

OBRAZOVNI SEKTOR: Promet i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  120,00 € (904,14 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik koji
služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

10. srpnja 2023.
11. rujna 2023.
16. listopada 2023.
20. studenog 2023.
11. prosinca 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjeno je osobama koje će rukovati pojedinim strojevima komunalne mehanizacije, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Program osposobljavanja traje 120 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 90 sati organizira se i izvodi se u prostorima tvrtke u vlasništvu naručitelja osposobljavanja ili ovlaštenih obrtnika, tvrtki s kojim ustanova ima ugovor o suradnji, a pod nadzorom stručne osobe.
Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se obavlja na terenu.