Periodična izobrazba vozača i ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta i/ili putnika – KOD 95 – Zagreb, Dubrovnik, Buzet

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu


OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE IZOBRAZBE:  –

CIJENA IZOBRAZBE: 

Tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta u cestovnom prometu:

200,00 €

Tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz putnika u cestovnom prometu:

200,00 €

Tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu:

300,00 €

POČETAK SLJEDEĆIH IZOBRAZBI:

Tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu. Tečajevi počinju u sljedećim terminima:

 • dana 24. lipnja 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 08. srpnja 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 22. srpnja 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 9. rujna 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 23. rujna 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 14. listopada 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 28. listopada 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 4. studeni 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 19. studeni 2024. u 09,00 sati u Zagrebu

 

 • dana 13. srpnja 2024. u 09,00 sati u Buzetu
 • dana 7. rujna 2024. u 09,00 sati u Buzetu
 • dana 19. listopada 2024. u 09,00 sati u Buzetu
 • dana 9. prosinca 2024. u 09,00 sati u Buzetu

 

 • !!NOVO!! za termine tečajeva u Dubrovniku, molimo kontaktirati autoškolu “FORMULA L”, Dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik, na tel: 098-747-130, 098-427-286 ili 095-357-0510.

NAPOMENE: 

* Prijavu polaznika potrebno je napraviti ŠTO RANIJE, a najkasnije 3 radna dana prije početka tečaja jer je broj polaznika limitiran – molimo pošaljite nam popunjenu PRIJAVNICU. Tiskanice prijavnica dostupne na linku ispod!

** tečajeve je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika – molimo pošaljete upit na link ispod.”

Napomena: prijavnice možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta

UVJETI UPISA

A) Uvjeti za upis na tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta u cestovnom prometu su:

1. Svjedodžba o srednjoj stručnoj spremi za  zanimanje vozač, Svjedodžba o početnoj kvalifikaciji vozača za prijevoz tereta, Svjedodžba o ubrzanoj početnoj kvalifikaciji vozača za prijevoz tereta,  ILI dokaz o već stečenom KOD-u 95 za prijevoz tereta i

2. Vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C i/ili CE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovjetna i

3. Osobna iskaznica ili putovnica izdana u RH, radna dozvola, dozvola boravka ili drugi dokaz o uobičajenom boravištu u RH.

Napomena: Vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija:  C1, C1E, C i/ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, IZDANU PRIJE 10. rujna 2009. godine izuzeti su od uvjeta navedenih pod 1 gore!

B) Uvjeti za upis na tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz putnika u cestovnom prometu su:

1. Svjedodžba o srednjoj stručnoj spremi za  zanimanje vozač, Svjedodžba o početnoj kvalifikaciji vozača za prijevoz putnika, Svjedodžba o ubrzanoj početnoj kvalifikaciji vozača za prijevoz putnika,  ILI dokaz o već stečenom KOD-u 95 za prijevoz putnika i

2. Vozačka dozvola kategorije D1, D1E, D i/ili DE ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovjetna ili

3. Vozačka dozvola B kategorije, za vozače koji obavljaju javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, mikroprijevoz, shuttle prijevoz ili povremeni prijevoz putnika (jednako kao i vozači za koje je potrebna vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačka dozvola za koje se priznaje kao istovjetna) i

4. Osobna iskaznica ili putovnica izdana u RH, radna dozvola, dozvola boravka ili drugi dokaz o uobičajenom boravištu u RH.

Napomena: Vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija:  D1, D1E, D i/ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, IZDANU PRIJE 10. rujna 2008. godine izuzeti su od uvjeta navedenih pod 1 gore!

C) Uvjeti za upis na tečaj Periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu jesu svi uvjeti navedeni i pod A) i B) gore.

OPIS PROGRAMA


Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (N.N., br. 82/13.) i direktivi EU-a, profesionalni vozači zaposleni u tvrtkama EU-a, osim što moraju imati početne kvalifikacije za vozača za prijevoz tereta, moraju svakih 5 godina obnavljati izobrazbu za prijevoz tereta u cestovnom prometu.
Dokaz o periodičnoj izobrazbi je KOD 95, oznaka u vozačkoj dozvoli ili kvalifikacijskoj kartici vozača, koja se obnavlja svakih 5 godina.
Svi vozači kamiona i cisterni, s prikolicom ili bez prikolice, dužni su osposobiti se prema propisanom programu osposobljavanja.
Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ZIRS učilište izvodi osposobljavanja  na gore navedenim tečajevima.

Polaznicima izobrazbe ZIRS učilište izdaje odgovarajuću Svjedodžbu o provedenoj izobrazbi vozača.

Mjesto održavanja je u:

 • prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, 
 • AUTOŠKOLA EDICTUM, d.o.o., 52420 Buzet, II. Istarske brigade 5, 
 • AUTOŠKOLA FORMULA L, d.o.o., 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 20.