Periodička izobrazba vozača i ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta – KOD 95

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Periodička izobrazba vozača i ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta – KOD 95


OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  35 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  1.500,00 kn

POČETAK USAVRŠAVANJA:

po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVIJETi UPISA

Uvjet za upis je:

  • svjedodžba o početnim kvalifikacijama ili svjedodžba o srednjoj stručnoj spremi za  zanimanje vozač
  • vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja

OPIS PROGRAMA

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (N.N., br. 82/13.) i direktivi EU-a, profesionalni vozači zaposleni u tvrtkama EU-a, osim što moraju imati početne kvalifikacije za vozača za prijevoz tereta, moraju svakih 5 godina obnavljati izobrazbu za prijevoz tereta u cestovnom prometu.
Dokaz o periodičkoj izobrazbi je KOD 95, oznaka u vozačkoj dozvoli koja se obnavlja svakih 5 godina.
Svi vozači kamiona i cisterni, s prikolicom ili bez prikolice, dužni su osposobiti se prema propisanom programu osposobljavanja.
Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ZIRS učilište izvodi program periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta.
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 35 sati.
Polaznicima izobrazbe ZIRS učilište izdaje potvrdu o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.

Mjesto održavanja je u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb s početkom prvog dana u 15 sati.