Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV OSPOSOBLJAVANJA: Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika ADR i RID

OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA:  ovisno s obzirom na odabrani način


CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: određena je odlukom nadležnog ministarstva (N.N., br. 97/09.) te iznosi 464,53 € (3.500,00 kn) po polazniku. Napominjemo da je cijena obnove osposobljavanja ista, bez obzira na odabrani način pohađanja osposobljavanja. U cijenu su uključeni radni materijali: Zakon o prijevozu opasnih tvari, Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu, Priručnik za vozače koji prevoze opasne tvari. Osim toga, polaznici će dobiti kavu i sokove u pauzi te ručak u dane cjelodnevne nastave.

TERMINI SLJEDEĆIH OSPOSOBLJAVANJA: 

Tečajevi počinju u sljedećim terminima:

  • dana 11.09.2023. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 09.10.2023. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 13.11.2023. u 09,00 sati u Zagrebu
  • dana 04.12.2023. u 09,00 sati u Zagrebu

NAPOMENE: 

* Prijavu polaznika potrebno je napraviti ŠTO RANIJE, a najkasnije 3 radna dana prije početka tečaja jer je broj polaznika limitiran – molimo pošaljite nam popunjenu PRIJAVNICU. Tiskanice prijavnica dostupne na linku ispod! 

** tečajeve je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika – molimo pošaljete upit na link ispod.

*** Pismeni ispit provodi se pred ispitnom komisijom MMPI, načelno četvrtkom od 16,30 sati u trećem tjednu nakon početka predavanja. Na dan ispita organizirana je dodatna dvosatna priprema “zagrijavanje” za ispit, koja prethodi ispitu.

Napomena: prijavnicu možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta

UVJETI UPISA

Kandidat treba posjedovati Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za sigurnosnog savjetnika koje će biti važeće još najmanje 21 dan poslije datuma početka izobrazbe, jer je potrebito položiti ispit prije isteka roka važenja Uvjerenja.

OPIS PROGRAMA

Obvezna je za sigurnosne savjetnike jer se uvjerenje izdaje s rokom valjanosti od pet godina.
Ako savjetnik zadovolji na ispitu tijekom godine koja prethodi roku valjanosti prethodnog uvjerenja, valjanost uvjerenja koje se izdaje počinje s danom prestanka valjanosti prethodnog uvjerenja.

Kako se radi o obnovi osposobljenosti, u mogućnosti ste svojevoljno odabrati način pohađanja osposobljavanja s obzirom na vaš stupanj pripremljenosti i praktičnog bavljenja ADR/RID-om u prošlom razdoblju, i to:

  • doći na upis, pohađati SVA predavanja, vježbe i pripreme te doći na ispit,
  • doći na upis, pohađati ŽELJENA predavanja, vježbe i pripreme te doći na ispit ili
  • doći na upis i ispit