Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika za ADR i RID

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Obnova znanja za sigurnosnog savjetnika ADR i RID

OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  ovisno s obzirom na odabrani način


CIJENA USAVRŠAVANJA:  3.500,00 kn + PDV. Napominjemo da je cijena obnove osposobljavanja ista, bez obzira na odabrani način pripreme

POČETAK USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

Ove programe osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

OPIS PROGRAMA

Obvezna je za sigurnosne savjetnike jer se uvjerenje izdaje s rokom valjanosti od pet godina.
Ako savjetnik zadovolji na ispitu tijekom godine koja prethodi roku valjanosti prethodnog uvjerenja, valjanost uvjerenja koje se izdaje počinje s danom prestanka valjanosti prethodnog uvjerenja.

Kako se radi o obnovi osposobljenosti, u mogućnosti ste svojevoljno odabrati način pohađanja seminara s obzirom na vaš stupanj pripremljenosti i praktičnog bavljenja ADR/RID-om u prošlom razdoblju, i to:

  • pohađati sva predavanja s početnim tečajem (četiri dana)
  • pohađati željena predavanja s početnim tečajem (prema programu)
  • pohađati vježbu pripreme ispita (neposredno prije ispita)
  • samo doći na ispit.