Osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – Zagreb, Rijeka, Buzet

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – Zagreb, Rijeka, Buzet

OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  5 dana (osposobljavanje) / 10 sati (produženje certifikata)

CIJENA USAVRŠAVANJA:
1. Osnovni tečaj – 1.000,00 kn
2. Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama – 400,00 kn
3. Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 – 300,00 kn
4. Dopunski tečaj za prijevoz klase 7 – 300,00 kn
5. Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja – 600,00 kn
6. Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama – 250,00 kn
7. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1 – 150,00 kn
8. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7 – 150,00 kn

POČETAK USAVRŠAVANJA:

po dogovoru

Ove programe osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, pripremaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari.
Osposobljavanju za prijevoz opasnih tvari mogu pristupiti osobe s navršenom 21 godinom koje imaju 1 godinu radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t.
Uvjet za sudjelovanje za osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (pošiljatelj, primatelj, punitelj i dr.) je navršenih 18 godina.

Važno: Prilikom prijave polaznika za osposobljavanje treba naznačiti koju vrstu opasnih tvari prevoze (prema čl. 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari).

OPIS PROGRAMA

Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.), Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 96/09.) i europskom konvencijom ADR.

Osposobljavanje traje pet dana, predavanja se održavaju poslije podne, a ispit se polaže usmenim/pismenim putem. Polaznici koji polože ispit dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari (iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima), a vozači na temelju uvjerenja podižu potvrdu (certifikat) za prijevoz opasnih tvari u policijskoj upravi prema mjestu prebiv ališta.
Upozorenje: Pohađanje osposobljavanja u svrhu produženja certifikata obavlja se u posljednjoj godini njegova važenja. U certifikat se upisuje točan datum polaganja osposobljavanja koji svakako mora biti prije datuma njegovog istjecanja. Novi certifikat počinje važiti nakon isteka starog certifikata.
Troškovi osposobljavanja po polazniku obuhvaćaju predavanja, nastavnu dokumentaciju, provjeru znanja i uvjerenje, a propisani su Odlukom o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 138 od 18.11.2009.)

Početak osposobljavanja za cijeli program je prvog dana u 15 sati, a početak za produženje certifikata je drugog dana u 15 sati.
Mjesto održavanja je u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.