Osposobljavanje rukovatelja i vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – ADR – Zagreb, Rijeka, Buzet

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV OSPOSOBLJAVANJA: Osposobljavanje rukovatelja i vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu – ADR – Zagreb, Rijeka, Buzet

Napomena: ovo osposobljavanje obuhvaća i tečaj za “RUKOVATELJE” tj. druge osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru i prijevozu opasnih tvari, a nisu vozači.

OBRAZOVNI SEKTOR: Prijevoz i logistika

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA:  u zavisnosti od potrebitih niže navedenih vrsta osposobljavanja

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: propisana je Odlukom o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 138 od 18.11.2009.) te iznosi:
1. Osnovni tečaj –  132,72 €
2. Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama –  53,09 €
3. Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 –  39,82 €
4. Dopunski tečaj za prijevoz klase 7 –  39,82 €
5. Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja – 79,63 €
6. Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama –  33,18 €
7. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1 –  19,91 €
8. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7 – 19,91 €

NAPOMENA: RUKOVATELJI, tj. druge osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru i prijevozu opasnih tvari, a nisu vozači, NE MOGU pohađati tečajeve navedene pod r.br. 2. r.br. 6.

POČETAK SLJEDEĆIH IZOBRAZBI:

Tečajevi za rukovatelje i vozače za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu počinju u sljedećim terminima:

 • dana 1. srpnja 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 2. rujna 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 7. listopada 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 11. studeni 2024. u 09,00 sati u Zagrebu
 • dana 2. prosinca 2024. u 09,00 sati u Zagrebu

 

 • dana 20. srpnja 2024. u 09,00 sati u Buzetu
 • dana 12. listopada 2024. u 09,00 sati u Buzetu
 • dana 16. studeni 2024. u 09,00 sati u Buzetu
 • dana 11. prosinca 2024. u 09,00 sati u Buzetu

 

 • za termine tečajeva u Rijeci molimo kontaktirati EDUKA ustanovu za obrazovanje odraslih u RIjeci na tel: 051-337-886 ili  051-335-915

NAPOMENE:

*Prijavu polaznika potrebno je napraviti ŠTO RANIJE, a najkasnije 3 radna dana prije početka tečaja jer je broj polaznika limitiran – molimo pošaljite nam popunjenu PRIJAVNICU. Tiskanice prijavnica dostupne na linku ispod!

** tečajeve je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika – molimo pošaljete upit na link ispod.

Napomena: prijavnicu možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta

UVJETI UPISA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, pripremaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari.

Osposobljavanju za prijevoz opasnih tvari mogu pristupiti osobe s navršenom 21 godinom koje imaju 1 godinu radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t.
Uvjet za sudjelovanje za osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (pošiljatelj, primatelj, punitelj i dr.) je navršenih 18 godina.

Za tečajeve obnove znanja Kandidat treba posjedovati Uvjerenje/Certifikat o stručnoj osposobljenosti za prijevozu ili sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari  koje će biti važeće još najmanje 6 dana poslije datuma početka izobrazbe, jer je potrebito položiti ispit prije isteka roka važenja Uvjerenja/Certifikata.

OPIS PROGRAMA


Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.), Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 96/09.) i europskom konvencijom ADR.

Nakon završenog osposobljavanja polaže se pismeni ispit. Polaznici koji polože ispit dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari, a vozači na temelju tog uvjerenja podnose “Zahtjev za izdavanje ADR potvrde o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasne tvari” (ADR Certifikat)  Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju (link: https://mmpi.gov.hr/promet/cestovni-promet-124/prijevoz-opasnih-tvari-u-cestovnom-prometu-adr/upute-za-izdavanje-adr-potvrde/22018).
Upozorenje: Pohađanje osposobljavanja u svrhu produženja certifikata obavlja se u posljednjoj godini njegova važenja. U certifikat se upisuje točan datum polaganja osposobljavanja koji svakako mora biti prije datuma njegovog istjecanja. Novi certifikat počinje važiti nakon isteka starog certifikata.
Troškovi osposobljavanja po polazniku obuhvaćaju predavanja, nastavnu dokumentaciju, provjeru znanja i uvjerenje.

Mjesta održavanja:

 • u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
 • AUTOŠKOLA EDICTUM, d.o.o., 52420 Buzet, II. Istarske brigade 5
 • EDUKA ustanova za obrazovanje odraslih RIjeka, Krešimirova 2, Rijeka