Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, Brodogradnja i Metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  150 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar mogu se upisati osobe s najmanje:
– završenom osnovnom školom
– navršenih 18 godina
– liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bravara.

OPIS PROGRAMA

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Teorijski dio nastave u trajanju od 37 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 113 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici/radionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.
Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 24 sata izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 13 sati provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.
Prije provođenja nastavne cjeline Praktična nastava, polaznike je potrebno pripremiti za praktičan rad u radnom okruženju u skladu s programom.
Praktična nastava provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznici vode dnevnik praktične nastave.