Ispitivač za preglede i ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za obavljanje periodičkih pregleda i ispitivanja strojarsko – mehaničkog dijela strojeva i uređaja

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  500,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama s minimalno završenom srednjom stručnom spremom strojarske ili srodne struke, te daje stručna znanja potrebna za ispitivanja strojeva, uređaja i postrojenja. Posebno ističemo da su se smanjenjem liste strojeva i uređaja s povećanim opasnostima pojavili strojevi i uređaji pregledavanje kojih nije propisano, ali u slučaju ozljede i štete odgovornost poslodavca nije smanjena. Iz tog razloga valja imati stručne osobe koje će takve strojeve periodički pregledavati u samoj tvrtki.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program osposobljavanja izvodi  ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave te 90 sati praktičnog rada u tvrtki.
Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju odgovarajući certifikat.Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.