Rukovatelj uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova
OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /
TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati
CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  260,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

30. rujna 2024.
4. studenog 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 7. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10, 114/22.).
Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje rukuju uređajima na navedenim postrojenjima (spremnicima ili posudama, instalacijama ili uređajima za proizvodnju i prijenos zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova: aceton, butanol, diklormetan, etanol, izopropanol, ksilen, metanol, toulen, acetilen i sl., sustavima za upravljanje i nadziranje sigurnog rada tehnološkog procesa i sl.).
Osobe koje pristupe navedenom osposobljavanju moraju imati najmanje 18 godina i završenu osnovnu školu. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.
OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene o sobe.
Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju odgovarajući certifikat.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.