Plinoinstalater – monter za poslove na distribucijskom sustavu prirodnog plina

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za poslove plinoinstalatera – montera na distribucijskom sustavu prirodnog plina

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  500,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera koje rade ili će raditi na poslovima montaže, izgradnje ili rekonstrukcije plinovoda, plinsko-regulacijskih stanica, unutarnjih plinskih instalacija i ostalih uređaja plinskog sustava, zatim koje rade na upravljanju, održavanju i popravcima objekata plinskog sustava te pregledu, podešavanju i ispitivanju i proizvodnji opreme i uređaja plinskog sustava prirodnog plina.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave te 80 sati konzultacija i praktičnog rada.
Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju odgovarajući certifikat kao dokaz osposobljenosti.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.