Poslovi zavarivača/ice REL postupkom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Poslovi Zavarivača/ice REL postupkom

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, Brodogradnja i Metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  320 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  po dogovoru

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:  po dogovoru

 

UVJETI UPISA

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje će raditi ili već rade navedene poslove, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu. 
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.

OPIS PROGRAMA

Ove programe osposobljavanja izvode stručnjaci Ustanove za obrazovanje odraslih ZIRS učilište u suradnji sa Zavodom za zavarivanje i toplinsku tehnologiju iz Zagreba.
Osposobljavanje se organizira u trajanju od oko tri mjeseca, od čega je jedan dio sati teoretske nastave, a drugi (veći dio sati) praktični i provodi se u radionici Zavoda za zavarivanje i toplinsku tehnologiju.
Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju odgovarajuća uvjerenja kao potvrdu o osposobljenosti koja se upisuju u radnu knjižicu.
U troškove osposobljavanja uključen je i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.
Napomena: Za polaznike koji već imaju određena znanja postoji mogućnost da se osposobljavanje održi u kraćem vremenu nakon provjere znanja kod stručnjaka ZIRS učilišta i Zavoda za zavarivanje i toplinsku tehnologiju.