Rukovatelj i punitelj posuda s komprimiranim plinovima

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja i punitelja posuda s komprimiranim plinovima

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  160 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  330,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

19. veljače 2024.
13. svibnja 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje rukuju i pune posude s komprimiranim tehničkim plinovima (UNP, vodik, kisik, dušik, klor i sl.) kao i puniteljima autoplina. Osobe koje pristupe navedenom osposobljavanju moraju imati najmanje 18 godina i završenu osnovnu školu.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu.
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 120 sati praktičnog rada u tvrtki pod nadzorom osposobljene osobe.
Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje na provjeri dobivaju potvrdu kao dokaz o osposobljenosti.
Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.