Rukovatelj/ica višenamjenskim strojem UNIMOG sa priključcima

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja/icu višenamjenskim strojem UNIMOG s priključcima

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  125 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA:  200,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik koji
služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA:

20. svibnja 2024.
1. srpnja 2024.
9. rujna 2024.
14. listopada 2024.
11. studenoga 2024.
9. prosinca 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA


Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjeno je osobama koje će rukovati pojedinim strojevima komunalne mehanizacije, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.


OPIS PROGRAMA


Osposobljavanje se organizira u trajanju od 125 sati, od čega je 25 sati teoretske nastave, a praktični dio (100 sati) provodi se na poligonu tvrtke prema posebnom rasporedu. Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
U troškove osposobljavanja uključen i priručnik koji služi kao obrazovna dokumentacija.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava na terenu.