Rukovatelj/ica strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase

OPĆI PODACI O PROGRAMUNAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja/icu strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase (vertikalni gater, horizontalni gater, trupčara, rastružne pile, pilanska tračna pila, kružna pila-cirkular, automatska kružna pila, povlačne pile-klatna, klatna pila-podstolna)OBRAZOVNI SEKTOR: Šumarstvo, prerada i obrada drvaRAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2TRAJANJE PROGRAMA:  160 – 225 satiCIJENA USAVRŠAVANJA:  120,00 € (904,14 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija. POČETAK USAVRŠAVANJA:

10. srpnja 2023.
11. rujna 2023.
16. listopada 2023.
20. studenog 2023.
11. prosinca 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanja su namijenjena osobama koje rukuju ili će rukovati pojedinim od navedenih strojeva s povećanim opasnostima (članak 3., točka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada; N.N., br. 5/84.) i obvezna su za svakog rukovatelja kružnom i drugim mehaniziranim pilama, svim radnicima u pilanama, stolarskim radionicama i za druga radna mjesta na kojima se obavlja strojna obrada drva.
Polaznici moraju imati najmanje završenu osnovnu školu i 18 godina života.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 160/225 sati, od čega je 75 sati teoretske nastave, a praktični dio (120/150 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu.
Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se održava na poligonu tvrtke.