OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom

OBRAZOVNI SEKTOR: Šumarstvo, prerada i obrada drva

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA:  60 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  800,00 kn po polazniku u što je uključena i obrazovna
dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

14. prosinca 2020.
25. siječnja 2021.
1. ožujka 2021.
19. travnja 2021.
24. svibnja 2021.
12. srpnja 2021.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje se provodi na temelju članka 3., točke 1. i 2. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.), a namijenjeno je osobama koje će rukovati pojedinim strojevima komunalne mehanizacije, koje su starije od 18 godina i imaju završenu osnovnu školu.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi, liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada, odgovarajuće vozačke dozvole i fotografiju za iskaznicu rukovatelja.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju 60 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave za motornu pilu i motorne škare, te 40 sati teoretske nastave za motornu kosilicu i kosilicu za košnju visokih nasipa.
Praktični dio (40 sati) provodi se u tvrtki prema posebnom rasporedu.
Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.
Teoretski dio nastave provodi se popodne u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati, a praktična nastava se obavlja na terenu.

Prevedi »