Ručna prijava putem prijavnice

Prijaviti se možete i tako da skinete, ispunite i pošaljete prijavnicu putem jednog od 3 načina:

 • pošta – ZIRS učilište, Ulica grada Vukovara 68, 10001 Zagreb,
 • fax – 01/611 98 12
 • e-mail – obrazovanje@zirs.hr

Podno se nalaze 3 prijavnice te je kod svake definirano za koji se program odnose

 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika iz područja zaštite na radu
 • Osposobljavanje povjerenika
 • Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranih radnika pri radu
 • Osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoći
 • Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para u zatvorenim prostorima
 • Radionica “Prevencija stresa na radu – provedba”
 • Kemikalije i kemijski proizvodi
 • Sigurnosni savjetnik ADR/RID (prijavnicu možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta)
 • Vozač vozila za prijevoz opasnih tvari i “rukovatelji”, tj. druge osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru i prijevozu opasnih tvari (prijavnicu možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta)
 • Stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu – KOD 95 (prijavnicu možete ispuniti digitalno unutar PDF dokumenta)
 • Svi ostali programi