Rad na hidrauličnim samopokretnim platformama prema OSHA standardu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje radnika za rad na samopokretnim hidrauličnim platformama prema OSHA standardu

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  8 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  130,00 € + PDV po polazniku

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

UVJETI UPISA
Program je namijenjen osposobljavanju radnika za rad na hidrauličnim samopokretnim platformama ili pokretnim binama gdje prema procjeni rizika postoji opasnost od pada s visine.
Preporuka: Prethodno je preporučljivo osposobiti se za rad na visini. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teme teoretskog dijela osposobljavanja su prevencija kod rada na visini odnosno sprečavanje pada s platforme, vrste strojeva i upravljanje njima, opasnosti i rad na siguran način, oprema za rad na hidrauličnim pokretnim platformama, procjena rizika za mjesto rada, plan evakuacije i priprema evakuacije prema planu. Praktični dio osposobljavanja obuhvaća demonstraciju opreme, upotrebu, pregled i provjeru funkcionalnosti te praktičnu vožnju i upotrebu na visini, a izvodi se na opremi RIWAL-a na strojnom parku u Dugom Selu.
Osposobljavanje se organizira u trajanju 8 sati. Nakon osposobljavanja provodi se pismena provjera znanja. Osobe koje zadovolje na provjeri dobivaju ZIRS-ovu potvrdu o osposobljenosti koja vrijedi tri godine.
Teoretski dio osposobljavanja održava se u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara s početkom u 8,30 sati. Broj polaznika ograničen je na 12 mjest a.