Rad na visini prema OSSA standardu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje radnika za rad na visini / Fall protection prema OSSA* standardu (internacionalno)

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  6 – 8 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  170,00 € (1.280,87 kn) + PDV po polazniku.

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

UVJETI UPISA
Osposobljavanje za rad na visini namijenjeno je radnicima na gradilištima tijekom izgradnje, eksploatacije, remonta postrojenja kao i prilikom gradnje javnih objekata i obvezno je za radno osoblje prilikom ulaska i obavljanja radova na gradilištima izvan Hrvatske.

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA
ZIRS održava osposobljavanje radnika za obavljanje radova na gradilištu koje odobrava organizacija OSSA (Oil Sands Safety Association, Kanada) u sura dnji s akreditiranom ustanovom Fusion Safety Systems (Kanada).
Program se izvodi na engleskom jeziku.

Osposobljavanje sadrži slajdove, videosnimke i prezentaciju u originalu na engleskom jeziku, izradu procjene rizika kao i ispitivanje kandidata (provjera usvojenog znanja), čime se usklađuje zahtjev prema OSSA iskustvenim i primijenjenim pravilima te se dobiva uvjerenje u valjanosti do 3 godine.
Uz skriptu (work book) na trajno korištenje, polaznici dobivaju uvjerenja u obliku iskaznice, veličine vizitke s datumom izdavanja, imenom polaznika, imenom instruktora i s holografskom naljepnicom (sticker) zbog autentičnosti. Svaka kartica ima serijski broj kojim OSSA može u cijelom svijetu provjeriti navedene podatke odnosno izvornost.
Program se sastoji od teoretskog (upotreba sigurnosnih pojaseva, uprtača, karabinera, užadi, falštopera, sidrišnih točaka…) i praktičnog dijela (demonstracija opreme za rad na visini, upotreba, pregled i provjera funkcionalnosti, izrada procjene rizika). Odmah po završetku tečaja polaže se pismeni ispit.
Osposobljavanje u trajanju od 6 do 8 sati održava se u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68 s početkom u 8,30 sati. Broj polaznika ograničen je na 16 mejsta.