Pliva – edukacija vanjskih izvođača

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Seminar Pliva – edukacija vanjskih izvođača

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  2 sata

CIJENA USAVRŠAVANJA:  na upit

POČETAK USAVRŠAVANJA:
utorkom u svakom parnom tjednu od 8:30 – 10:30 h (ovisno o broju prijavljenih polaznika)

UVJETI UPISA

Edukacija se odnosi na radnike tvrtki koji će kao vanjski izvođači obavljati radove na lokacijama Plive

Prijava za edukaciju: minimalno tri dana prije željenog termina

OPIS PROGRAMA

Sukladno Ugovoru s Pliva Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, ZIRS d.o.o obavlja edukaciju vanjskih izvođača koji će obavljati radove na lokacijama Plive.
Edukacija obuhvaća interna pravila PLIVE u svrhu upoznavanje radnika vanjskih izvođača radova o obvezama i postupanjima prilikom izvođenja radova na lokacijama PLIVE u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša i osnove dobre proizvođačke prakse (DPP).
Trošak edukacije snosi tvrtka – vanjski izvođač radova koji naručuje edukaciju svojih radnika putem narudžbenice.
Mjesto edukacije: ZIRS d.o.o., Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, (učionica 27 ili 24) Termin edukacije: utorkom u svakom parnom tjednu od 8:30 – 10:30 h (ovisno o broju prijavljenih polaznika)