Seminar za osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Seminar za osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  7 školskih sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  70,00 € + PDV po polazniku u što je uključena i obrazovna dokumentacija, poseban priručnik u izdanju ZIRS-a.

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se provodi na osnovi čl. 71. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) za radnike koji su izabrani za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a izvodi se prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.).
Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje u trajanju 7 školskih sati obuhvaća osnovne pojmove iz zaštite na radu; procjenu rizika; osposobljavanje iz zaštite na radu; obveze i prava poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu; poslove zaštite na radu; posebne propise ovisno o djelatnosti poslodavca; posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca.
Nastava se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb. Polaznicima seminara izdaje se zapisnik o provjeri osposobljenosti i certifikat po završetku seminara.
Početak seminara je prvog dana u 15 sati u prostorijama ZIRS-a.