Seminar za osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoći

OPĆI PODACI O PROGRAMUNAZIV PROGRAMA: Seminar za osposobljavanje osoba za pružanje prve pomoćiOBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale uslugeRAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /TRAJANJE PROGRAMA:  2 radna danaCIJENA USAVRŠAVANJA:  70,00 € + PDV po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA
Osposobljavanje provodi na osnovi čl. 56. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14.), propisa o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N., br. 56/83.) ordinacija medicine rada u suradnji sa ZIRS-om.
Nastava je teoretska i praktična, a provodi se tijekom 2 radna dana poslije podne u prostorijama ZIRS-a, s početkom u 15 sati.
Po završetku osposobljavanja provodi se praktičan ispit te izdaje uvjerenje onima koji ispit polože.