SCC trening

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: SCC trening – sigurnosni standard za usluge sa svojom ili pogodbenom radnom snagom
OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /
TRAJANJE PROGRAMA:  na upit
CIJENA USAVRŠAVANJA:  na upit
POČETAK USAVRŠAVANJA:  na upit

OPIS PROGRAMA


Radi se o sigurnosnom standardu za usluge sa svojom ili pogodbenom radnom snagom te se njime značajno pridonosi poboljšanju stanja zaštite na radu kod poslodavca.
Standard proizlazi iz ujedinjenja, usporedbe i pregleda stupnja sigurnosti te njegovog prikazivanja. Standard se u početku pojavljivao uglavnom u djelatnostima gdje postoji povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika i zaštitu okoliša (kemijska industrija, tvrtke čiji posao je prijevoz opasnih tvari i skladištenje opasnog materijala). Može se kombinirati sa svim drugim utvrđenim standardima (npr. ISO ili OHSAS) koje u suštini dopunjuje.
Prilikom provođenja osposobljavanja prema dotičnom sustavu zaposlenici zadovoljavaju sve nacionalne ili međunarodne zahtjevne kriterije.
Standard se u osnovi dijeli na dva djela:

  • Ciljana skupina I – tvrtke koje proizvode (proizvođači); (SCC)
  • Ciljana skupina II – tvrtke koje posreduju radnu snagu (SCP)Standard za ciljanu skupinu I (SCP) dodatno je prilagođen prema veličini tvrtke.

Osposobljavanje prema standardu SCC/SCP:
• Oposobljavanje prema standardu SCC/SCP za rukovoditelje (ovlaštenike poslodavca)
• Osposobljavanje prema standardu SCC/SCP za operativne radnike.

Neke od prednosti koje ostvarujete su:
• konkurentnost na europskom tržištu prema tvrtkama koje dotični standard nemaju
• značajno smanjenje troškova u dugoročnom razdoblju
• detaljna statistika stanja sigurnosti i zdravlja na radu te zaštite okoliša koja je zakonom uvjetovana.

Osigurajte sebi i svojoj tvrtki značajnu prednost i natprosječnost.
Termini i cijena dogovaraju se prema potrebama polaznika.
Za sve informacije obratite se na e-mail obrazovanje@zirs.hr ili na broj telefona 01/611-98-75.