Osposobljavanje radnika za rad u skučenom prostoru prema OSHA standardu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje radnika za rad u skučenom prostoru prema OSHA standardu

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  8 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  130,00 € (979,49 kn+ PDV po polazniku

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

UVJETI UPISA
Program je namijenjen osposobljavanju radnika za ulaz i rad u skučenom prostoru i zatvorenoj posudi gdje prema procjeni rizika postoji opasnost od nedostatka kisika i prisutnosti štetnih plinova, zapaljivih i eksplozivnih tvari.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teme teoretskog dijela osposobljavanja su rizici i prevencija kod ulaza i rada u skučenom prostoru i zatvorenoj posudi (opasnosti od opasnih plinova, praćenje koncentracije plinova, nedostatak kisika…), odgovarajuća oprema za rad u skučenom prostoru, procjena rizika za mjesto rada, plan evakuacije i priprema evakuacije prema planu. Praktični dio osposobljavanja obuhvaća demonstraciju opreme za rad u skučenom prostoru, njezinu upotrebu te pregled i provjeru funkcionalnosti.
Osposobljavanje se organizira u trajanju 8 sati. Nakon osposobljavanja provodi se pismena provjera znanja. Osobe koje zadovolje na provjeri dobivaju ZIRS-ovu potvrdu o osposobljenosti koja vrijedi tri godine.
Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara s početkom u 8,30 sati. Broj polaznika ograničen je na 16 mjesta.
Preporuka: Prethodno je preporučljivo osposobiti se za rad na visini.